ΑΑΔΕ: Ξεκαθαρίζει τα «γκρίζα» σημεία των φοροκινήτρων

Σημαντικές λεπτομέρειες, που ξεκαθαρίζουν το τοπίο γύρω με τα ειδικά φορολογικά κίνητρα, που έχουν θεσμοθετηθεί για το 2020 και το 2021 σχετικά την διαφημιστική δαπάνη, περιλαμβάνει πρόσφατη εγκύκλιος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 

Υπενθυμίζεται πως στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2020 νομοθετήθηκε διάταξη με την οποία δίνεται κίνητρο στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν δαπάνες διαφήμισης, με σκοπό την τόνωση της κατανάλωσης και ως εκ τούτου την ενίσχυση του εμπορίου. Συγκεκριμένα προβλέπεται πως οι δαπάνες αυτές για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 θα εκπίπτουν, υπό προϋποθέσεις, από τα ακαθάριστα έσοδα τους προσαυξημένες κατά ποσοστό 100% και 60%, αντίστοιχα .Με την συγκεκριμένη διάταξη ορίζεται ότι η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί κάποια επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά: α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση σε Μέσα Ψυχαγωγίας (τηλεόραση,ραδιόφωνο, κινηματογράφος, διαδίκτυο καθώς και σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων), εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά 100% για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα 60% για το φορολογικό έτος 2021. Η διάταξη περιλαμβανόταν  στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε απο το Υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 στη Βουλή και το οποίο αφορούσε κατά κύριο λόγο έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων από τον κυκλώνα “Ιανό”

Υπολογίζεται η καθαρή προ πιστωτικών δαπάνη 

Η φετινή εγκύκλιος της ΑΑΔΕ αναφέρει πως η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης  για το έτος 2019 ενώ η δαπάνη της για το φορολογικό έτος 2021 θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 105% του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2019.Για τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους ή έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προϋπόθεση αποτελεί  το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 να ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 70% της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019.

Με την εγκύκλιο διασαφηνίζεται,  λοιπόν,  πως η διαφημιστική δαπάνη υπολογίζεται πάντα προ εκδόσεως πιστωτικών τζίρου καθώς και ότι ως τέτοια νοείται το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση τυχόν φόρων ή λοιπών επιβαρύνσεων. Επίσης υπογραμμίζεται πως η διαφημιστική δαπάνη  εκπίπτει προσαυξημένη αποκλειστικά κατά το μέρος που αφορά το κόστος διαφήμισης  όταν πρόκειται για ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση και αγορά χρόνου ή χώρου στα μέσα. «Λοιπές δαπάνες διαφήμισης ή τυχόν παρεπόμενες δαπάνες/αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχονται προς τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις δεν εμπίπτουν στις υπόψη διατάξεις» αναφέρεται από την ΑΑΔΕ, που επίσης σημειώνει πως «σε περίπτωση που από τα σχετικά λογιστικά στοιχεία δεν προκύπτει σαφώς το ποσό που αναλογεί στη διαφημιστική δαπάνη του άρθρου αυτού, ο φορολογούμενος οφείλει να τεκμηριώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το ποσό της διαφημιστικής δαπάνης που εμπίπτει στη διάταξη».

Κάθε έτος εξετάζεται ξεχωριστά

Ακόμη επισημαίνεται ότι οι συγκρίσεις της δαπάνης για κάθε χρονιά  εξετάζονται μεμονωμένα και οι προϋποθέσεις δε χρειάζεται να πληρούνται αθροιστικά, καθώς κάθε μια εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε ένα έτος. Με άλλα λόγια, όπως μας επισημαίνουν άνθρωποι της αγοράς, δεν χρειάζεται οι δαπάνες διαφήμισης μιας επιχείρησης το 2020 να είναι ίσες ή και μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες δαπάνες του έτους 2019, και επίσης  να είναι προσαυξημένες κατά 5% και άνω το 2021.  Εάν η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις σε ένα εκ των δύο ετών, δικαιούται να εκπέσει τις δαπάνες διαφήμισης  στο έτος αυτό, ακόμη και εάν την άλλη χρονιά  δεν δικαιούται την αντίστοιχη έκπτωση.

Αφορά και νέους διαφημιζόμενους

Επίσης, σημειώνουν, με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, διευκρινίζεται και ότι στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν διενήργησαν καμία δαπάνη διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που εμφανίζονται στο μητρώο ως ευρισκόμενες «σε αδράνεια» το 2019 (για όλο ή μέρος του έτους) καθώς και των επιχειρήσεων οι οποίες έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η 1ανουαρίου 2020.

Απαραίτητο το Μητρώο Online Media

Όπως τονίζουν, όμως,  η διαφημιστική δαπάνη στο διαδίκτυο καθώς και σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων εκπίπτει μόνο εφόσον η μετάδοση ή η καταχώρηση πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης. Με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ μ διευκρινίζεται, πως στο μητρώο online media πρέπει να έχουν καταχωρηθεί οι  επιχειρήσεις που εν τέλει μεταδίδουν ή καταχωρούν τη διαφήμιση και όχι τυχόν επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ του διαφημιζόμενου και αυτών. (διαφημιστικές επιχειρήσεις). Με άλλα λόγια, όπως μας εξηγούν παράγοντες, θα πρέπει τα sites στα οποία γίνονται διαφημιστικές επενδύσεις να έχουν οπωσδήποτε καταχωρηθεί στο Μητρώο και μάλιστα μετράει και το πότε συνέβη αυτο καθώς στις διατάξεις του νόμου  εμπίπτουν μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά από την ένταξη τους στο Μητρώο. Εάν, για παράδειγμα, ένα site καταχωρήθηκε στο Μητρώο τον Ιούλιο του 2019, στις διατάξεις εμπίπτουν μόνο οι δαπάνες που έγιναν σε αυτό από εκείνο το μήνα και έκτοτε. Επίσης πολύ σημαντικό είναι να επισημανθεί πως σύμφωνα με πηγές της αγοράς όπως φαίνεται από την εγκύκλιο οι διαφημιστικές επενδύσεις που γίνονται μέσα από πλατφόρμες programmatic δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου και δεν μπορούν να υπολογιστούν. Επίσης άνθρωποι της αγοράς υπογραμμίζουν πως από την εγκύκλιο προκύπτει πως είναι υποχρέωση του διαφημιζόμενου να εξετάσει αν και πότε κάθε site εντάχθηκε στο Mητρώο και να υπολογίσει (και στην συνέχεια να δηλώσει) την διαφημιστική δαπάνη, που έχει κάνει σε αυτό και πληροί τις προϋποθέσεις για να συνυπολογιστεί προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης των «φοροκινήτρων». 

Τονίζουν δε πως αυτό μόνο εύκολο δεν είναι σαν διαδικασία καθώς απαιτεί συνεχή έλεγχο στην σχετική λίστα.

ΠΗΓΗ: www.advertising.gr

σχετικα αρθρα

Leave a review

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε συσκευές, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία μας και των συνεργατών μας για τους εν λόγω σκοπούς. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ για να αρνηθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας πριν από τη συγκατάθεσή σας. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτή την επεξεργασία. ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ Περισσότερες Επιλογές