Διπλωματικές πηγές: Η επέκταση των χωρικών υδάτων επεκτείνει την επικράτεια που η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία

H χώρα μας με την Ιταλία στις 9 Ιουνίου 2020 προέβη σε επέκταση η οποία λαμβάνει χώρα σε συνέχεια της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών.

Η Ελλάδα λοιπόν αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα που της δίνει το Διεθνές Δίκαιο και συγκεκριμένα το άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας και να επεκτείνει τα χωριά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Η συγκεριμένη συνθήκη θα λάβει χώρα στην θαλάσσια περιοχή του Ιουνίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου. Ουσιαστικά με την απόφαση αυτή επεκτείνεται σημαντικά, για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια. Αυτονόητο αποτελεί το γεγονός ότι η εν λόγω επέκταση ΄συνεπάγεται και την ταυτόχρονη επέκταση του υπερκείμενου εναερίου χώρου, όπως γνωστοποιούν οι διπλωματικές πηγές.

H επέκταση αυτή λαμβάνει χώρα σε συνέχεια της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών στην οποία προέβη η χώρα μας με την Ιταλία στις 9 Ιουνίου 2020. Γίνεται σαφές δε ότι δεν επηρεάζει την οριοθέτηση των εν λόγω θαλασσίων ζωνών. Για την επέκταση αυτή, η Ελλάδα στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας που προωθεί με τις δύο γειτονικές της χώρες, ενημέρωσε εγκαίρως τις κυβερνήσεις Ιταλίας και Αλβανίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σημειώνεται πως η επέκταση των χωρικών υδάτων θα υλοποιηθεί με την ψήφιση νόμου από το Κοινοβούλιο, θα προηγηθεί δε η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα κλείσουν οι κόλποι και θα χαραχθούν ευθείες γραμμές βάσης στην περιοχή, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας. Επισημαίνεται ότι το κλείσιμο των κόλπων δημιουργεί στις συγκεκριμένες περιοχές με βάση το δίκαιο της θάλασσας «εσωτερικά ύδατα» όπου η κυριαρχία που ασκείται από τη χώρα είναι αντίστοιχη με εκείνη που ασκείται στο έδαφός της.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η Ελλάδα όπως και κάθε χώρα, ασκεί πλήρη κυριαρχία στον εναέριο της χώρο, στα χωρικά της ύδατα συμπεριλαμβανομένου του βυθού και του υπεδάφους τους. Ο κανόνας της “αβλαβούς διέλευσης” των αλλοδαπών πλοίων από τα χωρικά ύδατα συνεχίζει να ισχύει όπως ορίζει και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Αξιοσημείωτο αποτελεί ότι τόσο η Ιταλία, όσο και η Αλβανία, χώρες συμβαλλόμενες και οι δύο στην UNCLOS, έχουν ήδη επεκτείνει τα χωρικά τους ύδατα στα 12 ν.μ. ‘Αλλωστε, από τα 168 κράτη μέρη της Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας μόνο 3 δεν έχουν ακόμη επεκτείνει πλήρως τα χωρικά τους ύδατα στα 12 ν.μ, ενώ και χώρες που δεν έχουν υπογράψει την UNCLOS (HΠΑ, Τουρκία σε διάφορες περιοχές) έχουν και αυτές επεκτείνει στα 12 νμ..

Μία τέτοια σημαντική συνθήκη εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της χώρας να ασκεί τα δικαιώματα που της εναποθέτει το Διεθνές Δίκαιο. Επιπλέον αυτή η εξέλιξη συνεπάγεται με επιδιωκόμενες συναινέσεις με τις γειτονικές χώρες προάγοντας με αυτό τον τρόπο τις σχέσεις καλής γειτονίας και προωθώντας την ασφάλεια, την ευημερία και την συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής όπως τονίζουν οι διπλωματικές πηγές.

σχετικα αρθρα

Leave a review