Μείωση 36% των εκπομπών ρύπων


Η ενεργειακή κρίση και η αύξηση της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής τους προηγούμενους μήνες για να θωρακιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού, είχε ως αποτέλεσμα να κινηθεί σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα έναντι του στόχου η απόδοση των «πράσινων» ομολογιών ύψους 775 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει η ΔΕΗ τον Ιούλιο του 2021 και λήγει το 2026.

Ο συγκεκριμένος τίτλος (Sustainability Linked Bond) είχε ρήτρα αειφορίας που προέβλεπε συγκεκριμένο στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 40% στο τέλος του 2022 σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ η ΔΕΗ πέτυχε μείωση της τάξης του 36%,  σύμφωνα με όσα αναφέρει έκθεση για την απόδοση του τίτλου που ανάρτησε στην ιστοσελίδα της η Επιχείρηση, για την οποία εξέδωσε και χρηματιστηριακή ανακοίνωση.

Η μη επίτευξη του στόχου συνεπάγεται ένα πέναλτι για την ΔΕΗ και δη αύξηση του επιτοκίου (3,875%)  κατά 50 μονάδες βάσης που θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία πληρωμής του επόμενου κουπονιού (2 Οκτωβρίου 2023). Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αγορές δεν αξιολογούν αρνητικά το εν λόγω αποτέλεσμα ωστόσο, καθώς, οι επενδυτές «αναγνωρίζουν» το γεγονός ότι επετεύχθη σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 εν μέσω σφοδρής ενεργειακής κρίσης που άλλαξε τον αρχικό σχεδιασμό της απολιγνιτοποίησης που ήταν και η «βάση» της έκδοσης των πράσινων ομολογιών.

Η  «αναντιστοιχία», εξάλλου, μεταξύ αποτελέσματος και στόχου (36% έναντι στόχου 40%) αναδεικνύει ότι ο στόχο που είχε τεθεί ήταν εξαρχής ορθός. Και τούτο διότι, δεδομένων των συνθηκών, μόνο «εύκολοι» στόχοι θα ήταν εφικτό να επιτευχθούν στο κλίμα ισχυρής μεταβλητότητας και αναταράξεων που δημιούργησε η ενεργειακή κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, κύκλοι της αγοράς αναφέρουν  ότι η ΔΕΗ διατηρεί την εμπιστοσύνης των επενδυτών, καθώς κατέβαλε εντατικές προσπάθειες με αξιόλογα αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον.

Το επιπλέον κόστος για τη ΔΕΗ δεν θεωρείται σημαντικό, κάτι που προκύπτει και από έκθεση που δημοσιοποίησε ο οίκος Fitch, η οποία αναφέρει ότι «η μη επίτευξη του στόχου για τις εκπομπές CO2 θα έχει περιορισμένη αρνητική επίπτωση στο κόστος δανεισμού της Επιχείρησης και δεν θα οδηγήσει σε ουσιώδεις αλλαγές στη βάση των ομολογιούχων και στην τιμολόγηση των τίτλων στη δευτερογενή αγορά, παρότι το ποσοστό των funds που εστιάζουν σε στόχους ESG και έχουν αγοράσει αυτούς τους τίτλους είναι της τάξης του 60%, Και τούτο διότι πιστεύουμε ότι τα βασικά funds θα λάβουν υπόψη τους κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ότι η μη επίτευξη του στόχου δεν σχετίζεται με τις λειτουργικές επιδόσεις της ΔΕΗ, δεν υποκρύπτει αλλαγή στρατηγικής ούτε αποδυνάμωση της δέσμευσης της Επιχείρησης στην αειφορία».

Υπενθυμίζεται ότι η ΔEΗ έχει εκδώσει δύο ομόλογα με ρήτρα αειφορίας, ύψους 650 και 125 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο του 2021 (λήξης 2026) καθώς και άλλο ένα τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, ύψους 500 εκατ. ευρώ που λήγει το 2028. Ο τίτλος αυτός ενσωματώνει στόχο για μείωση των εκπομπών CO2  κατά 57% στο τέλος του 2023 σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.

σχετικα αρθρα

Leave a review