Οδηγίες προς τους εργοδότες για την εφαρμογή του μέτρου της τηλεργασίας

Σε ισχύ μπαίνει από σήμερα Παρασκευή 25/9/2020 το μέτρο της τηλεργασίας για το 40% του εργαζομένων των επιχειρήσεων, με στόχο να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού.

Oι εργοδότες θα πρέπει μέσα στην ημέρα να δηλώσουν στο σύστημα «Εργάνη», τους εργαζόμενους, που αναμένεται απασχοληθούν με τηλεργασία.

Στις δημόσιες υπηρεσίες εφαρμόζεται και κλιμακωτό ωράριο προσέλευσης των εργαζομένων, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου Ε.4.1 παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

  • Ως ημερομηνία έναρξης της εξ αποστάσεως εργασίας αναγράφεται η 25η/9/2020, ενώ ως τόπος εργασίας ο τόπος εργασίας του εργαζομένου.
  • Στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης που μπορούν να τεθούν σε εξ αποστάσεως εργασία.
  • Σε περίπτωση που εναλλάσσεται το εξ αποστάσεως προσωπικό της επιχείρησης, στη στήλη ώρες έναρξης και λήξης, ημέρες εργασίας, αναγράφονται οι ημέρες που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του εξ αποστάσεως, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Στο ίδιο πλαίσιο, παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να τροποποιούν το έντυπο Ε.4.1, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης.
  • Στην περίπτωση επιχειρήσεων εντός της Περιφέρειας Αττικής που εφαρμόζουν ήδη το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας με απόφαση του εργοδότη για το σύνολο ή για μέρος του προσωπικού τους, δυνάμει της περίπτωσης α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, υφίσταται η ανωτέρω υποχρέωση προαναγγελίας του 40% του προσωπικού τους για το διάστημα από τις 25/9/2020 έως τις 4/10/2020 και όχι η υποβολή του εντύπου Ε.4.1 απολογιστικά.
  • Από τις 5/10/2020, επανέρχεται η υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε.4.1 απολογιστικά, δηλαδή εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου.
  • Εφόσον κατά τον υπολογισμό του ποσοστού του 40% του προσωπικού που δύναται να εργαστεί εξ αποστάσεως προκύπτει αριθμός 200 εργαζομένων και άνω, οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλουν το έντυπο Ε.4.1, μέχρι και την 28η /9/2020, με ημερομηνία έναρξης του συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας την 25η /9/2020, ενώ η συγκεκριμένη ενέργεια δεν επισύρει τις κυρώσεις του νόμου.

σχετικα αρθρα

Leave a review