Ὁ ἄνθρωπος τοῦ ἀριστοτελικοῦ μέτρου στὴν σύγχρονη ἐποχὴ!

Νάτσης Δημήτρης, Φιλόλοφος Med- Συγγραφέας

Ὁ Ἀριστοτέλης ὅριζε ὡς πρότυπο τῶν ἀξιῶν τὴν ἀρχὴ τῆς μεσότητας. Ἀπὸ τὸν Ντεκὰρτ μέχρι πρόσφατα, τὸ πρότυπο αὐτὸ δὲν ἄλλαξε, ἦταν δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος τοῦ μέτρου. Στὴ σύγχρονη κοινωνία, τῆς ὑπερκατανάλωσης δίχως ὅρια καὶ σύνορα, αὐτὸ ἀλλάζει, ἐφόσον δὲν ὑπάρχει μέτρο ἀλλὰ σὲ ὅλα ὑπάρχει ὑπερβολή. Οἱ καταστάσεις, τὶς ὁποῖες ζοῦν οἱ ἄνθρωποι τῶν κοινωνιῶν μας καὶ οἱ συμπεριφορὲς ποὺ ἀναπτύσσουν, φέρουν μία ἔντονη σφραγῖδα ὑπερβολῆς. Εἶναι ἡ ὑπερβολὴ τῆς κατανάλωσης, τῶν ἀπολαύσεων, ἀλλὰ καὶ ὑπερβολὴ τῶν πιέσεων, τοῦ ἄγχους.


Ἀκόμη καὶ οἱ εἰδικὲς παθολογίες σφραγίζονται ἀπὸ τὴν ὑπερβολὴ : παθολογίες διατροφῆς, ἀνορεξία ἢ βουλιμία, χρήση ναρκωτικῶν οὐσιῶν, κλ.π. Σὲ ἀναζήτηση ὅλο καὶ ὑψηλότερων ἐπιδόσεων, κυκλωμένος ἀπὸ πρότυπα ποὺ τὸν ὠθοῦν πρὸς τὸ ὑπερβολικό, ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος κατατείνει στὴν υπερδραστηριότητα, ἀσφυκτιᾶ ἀπὸ τὴν πίεση τοῦ χρόνου καὶ κυριολεκτικὰ διαλύεται ἄλλοτε στὰ ναρκωτικά, τὸ σὲξ ἢ ἀκόμα καὶ στὰ ἐπικίνδυνα σπόρ.


Σήμερα πλέον στὸν κύκλο τῶν κοινωνιῶν τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ—ἀπόρροια τῆς ἔμφασης ποὺ δίνεται στὴν ἐπιστήμη—ὁ ἄνθρωπος ζεῖ δοῦλος τῆς βιομέριμνας. Αὐτὸ γίνεται γιατὶ πρωτίστως τοῦ ἐπιβάλλεται κάθε φορὰ ἕνα σύστημα νέων καὶ περισσοτέρων βιοτικῶν ἀναγκῶν, μία ἀναγκαιότητα θεραπείας (υπηρέτησης) τῶν ὁποίων παλαιότερα οὔτε κἂν ὑποψιαζόταν. Ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος εἶναι προλετάριος, ἀσχέτως καθεστῶτος, γιατὶ δὲν ἔχει τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν δυνατότητα νὰ ἱκανοποιήσει τὶς ὅλο καὶ περισσότερες ἀνάγκες ποὺ τοῦ ἐπιβάλλονται ἀπὸ τὶς διαφημίσεις καὶ ἀπὸ ἄλλες ὀδοὺς…Ἔτσι ὑπερβάλλει διαρκῶς στὴν ἐργασία, στὴν κατανάλωση, ἢ ἄλλες φορὲς ἐκτρέπεται σὲ αὐτοκαταστροφικὸ τρόπο ζωῆς (ἄγχος, στρές,βουλιμία,…ναρκωτικὰ), ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως αὐτὴ ἡ ζωὴ ἐγκρύπτει μέσα της τὸ στοιχεῖο τῆς ὑπερβολῆς.

Ἐπομένως, ἀς διδαχτοῦμε…..

σχετικα αρθρα

Leave a review