Χίλων ο Λακεδαιμόνιος

HotPress Χίλων ο Λακεδαιμόνιος

Εγκέλαδος (έγκειμαι + λας) που σημαίνει ο εγκατεστημένος στα πετρώματα. Ποιος ήταν ο μυθικός Εγκέλαδος

PressKit
Ετυμολογικά ο Εγκέλαδος μάλλον αποτελεί σύντμηση (έγκειμαι + λας), που σημαίνει ο εγκατεστημένος στα πετρώματα, στο στερεό φλοιό της Γης. Για τον Εγκέλαδο και τον...
HotPress Στήλες Χίλων ο Λακεδαιμόνιος

Ύλλος, ο γιος του Ηρακλή – Η ιστορία του, τα λάθη και οι πολιτικές ακροβασίες…

PressKit
O Ηρακλής αφού ολοκλήρωσε τους δώδεκα άθλους, διώχθηκε από τον βασιλιά της Τίρυνθας Ευρυσθέα ως σφετεριστής του θρόνου, και πέθανε εξόριστος χωρίς ποτέ να μπορέσει...
Χίλων ο Λακεδαιμόνιος

Η “τέχνη του Πολέμου και ο Ταγίπ…”

PressKit
Χίλων ο Λακεδαιμόνιος Η «Τέχνη του Πολέμου» αποτελεί μια από τις παλαιότερες γραμματείες που αναφέρεται στη στρατιωτική στρατηγική η οποία μελετάται ακόμη και σήμερα από...