προσληπτέων

Οικονομία

Προσωρινοί πίνακες προσληπτέων για την Προκήρυξη 1/2022

PressKitAdmin
Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2022, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν...
Οικονομία

Οριστικοί πίνακες προσληπτέων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

PressKitAdmin
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), στο πλαίσιο της προκήρυξης ΔΕΔΔΗΕ 1/2022, για την πλήρωση θέσεων με...
HotPress

Προσωρινοί πίνακες προσληπτέων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2022

PressKit
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης, καθώς και οι πίνακες απορριπτέων των συγκεκριμένων ειδικοτήτων απασχόλησης, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην...
HotPress

Οριστικοί πίνακες προσληπτέων για την Προκήρυξη 2/2021

PressKit
Οριστικούς πίνακες προσληπτέων, για τις Ειδικότητες Απασχόλησης, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ανήρτησε στην ιστοσελίδα του ο ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί...