προωθούνται

Οικονομία

Πόθεν έσχες: Ποιες αλλαγές προωθούνται

PressKitAdmin
Λιγότερη ταλαιπωρία για τους υπόχρεους και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στη διαδικασία φιλοδοξεί να φέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης με τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες....