πρωτόνια

HotPress Υγεία

Νέο κέντρο έρευνας για τη θεραπεία του καρκίνου με πρωτόνια και βαρέα ιόντα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

PressKitAdmin
Ένα νέο κέντρο έρευνας για τη θεραπεία του καρκίνου που θα στηρίζεται στη μέθοδο της ακτινοβολίας καρκινικών όγκων με πρωτόνια και βαρέα ιόντα (αδρονική θεραπεία)...