Πρόσω

HotPress

Πρόσω ολοταχώς τα υπερ-δεξαμενόπλοια

PressKit
Από την έντυπη έκδοση Του Γιώργου Γεωργίου[email protected] Σε τροχιά ανάκαμψης έχει εισέλθει η αγορά των υπερ-δεξαμενόπλοιων (VLCCs), με τα ναύλα στις περισσότερες εμπορικές διαδρομές να...