πρόωρης

HotPress

Παράθυρο πρόωρης συνταξιοδότησης πριν από τα 62

PressKit
Από την έντυπη έκδοση Του Βασίλη Αγγελόπουλου[email protected] «Παράθυρο» για συνταξιοδότηση στο 56ο ή στο 58ο έτος ηλικίας εξετάζεται να εφαρμοστεί για το τρέχον έτος, για...