τρόπου

Οικονομία

Πρωτοβουλία για βελτίωση του τρόπου διαφήμισης τροφίμων-ποτών στα παιδιά

PressKitAdmin
[ad_1] Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών (ΣΕΒΤ), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), υλοποίησαν το ελληνικό “Pledge”, μία εθελοντική πρωτοβουλία για τη...