υγιές

Οικονομία

«Τραπεζικό σύστημα υγιές, σταθερό, ισχυρό και εύρωστο»

PressKitAdmin
[ad_1] Τη στήριξη της μετάβασης των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε καθεστώς κοινών εποπτευόμενων οντοτήτων και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού με άλλα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα,...