Υποδομών και Μεταφορών

HotPress Ελλάδα

Το Σχέδιο Δράσης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το 2021

PressKit
Έξι στόχους περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του υπουργείου Υποδομών για το 2021. Αυτοί οι στόχοι είναι οι εξής: – Βελτίωση ποιότητας σχεδιασμού έργων υποδομών....